• Zoet water en het Waddengebied, juridische aspecten

    Lees meer
  • Het IJsselmeer als zoetwaterbekken van Nederland

    Lees meer
  • Het belang van zoet water voor de natuur in de Waddenzee

    Lees meer

Afsluitende discussie met de zaal

Na een vol middagprogramma was het aan de zaal om de sprekers nog even aan de tand te voelen of hun eigen punt te maken. Als eerste gaf moderator Joost…

Zoet water en het Waddengebied, juridische aspecten

Kan het recht ons helpen om tot oplossingen te komen voor het zoetwaterprobleem in het Waddengebied? Of beperkt het ons juist alleen maar? Professor Marleen van Rijswick schijnt in de…

Het IJsselmeer als zoetwaterbekken van Nederland

Herbert Bos begon zijn verhaal met een bekentenis. Hoewel het vandaag vooral over de Waddenzee gaat, houdt hij zelf meer van het IJsselmeer. “Ik ben er zelfs een beetje verliefd…

Economische waarde water in relatie tot functies in Waddengebied

Kunnen we water uitdrukken in economische waarde of is een andere waardering nodig? En wie of wat heeft er belang bij? Senior adviseur Rijkswaterstaat Jan Helmer kleurt het economische verhaal…

Water en economie, een internationaal perspectief

Vanuit zijn woonplaats Waterloo in Canada sprak Roy Brouwer de zaal via een beeldverbinding toe over de toegevoegde waarde van economische criteria bij waterverdelingsvraagstukken. Brouwer is sinds acht jaar directeur…

Het belang van zoet water voor de natuur in de Waddenzee

Als laatste spreker voor de pauze treedt directeur en portefeuillehouder ecologie van de Waddenacademie, Katja Philippart, aan. Zij zal de zaal toespreken over de wisselwerking tussen zoetwater en de natuur…

Hoe blijven we voldoen aan de waterbehoefte op de Waddeneilanden?

De laatste spreker in het ochtendprogramma vertelt over de drinkwatervoorziening op de Waddeneilanden. Teammanager Renske Terwisscha van Scheltinga van Vitens geeft op hoofdlijnen aan hoe die is georganiseerd en wat…

“Huidig waterbeheer niet langer houdbaar”

Derde inleider van de dag was dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân. Zij nam ons in grote stappen mee in een verhaal van het Friese waterbeheer. Met als startpunt 1910,…

Zoetwateraanbod en verdeling in Nederland, nu en in de toekomst

Adviseur waterverdeling, Vincent Beijk, van Rijkswaterstaat zet uiteen dat de verdeling van water, met name in de zomermaanden, geen vanzelfsprekendheid is. Hij geeft aan welke moeilijkheden er zijn en met…

De rol van zoet water in het Waddengebied

De eerste presentatie van de bijeenkomst schetst op hoofdlijnen de problematiek rond zoet water en het watersysteem van de Wadden. Portefeuillehouder Geowetenschappen Piet Hoekstra van de Waddenacademie benoemt het belang…

Welkom

Het dertigste symposium dat de Waddenacademie samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest en de Deltaprogramma’s Zoet water en IJsselmeergbied in het bezoekerscentrum…

Zoet water en het Waddengebied

Op 22 mei 2023 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK), Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s en Deltaprogramma´s Zoet water en IJsselmeergebied…

Foto’s

Meer foto’s van het symposium…