Op 22 mei 2023 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK), Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s en Deltaprogramma´s Zoet water en IJsselmeergebied het symposium Zoet water en het Waddengebied in het Woudagemaal in Lemmer. Moderator is Joost de Ruig, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

9.30 – 10.00

Ontvangst met inschrijving en koffie

10.00 – 10.05

Welkom namens de organiserende partijen

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

10.05 – 10.15

Inhoudelijke opbouw van het programma

Joost de Ruig, moderator

10.15 – 10.40

De rol van zoet water in het Waddengebied

Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschappen en Klimaat Waddenacademie


Lees het verslag

A. Aanbod zoet water nu en in de toekomst; scenario’s.

10.40 – 11.00

Zoetwateraanbod en verdeling in Nederland; nu en in de toekomst

Vincent Beijk, senior adviseur waterverdeling Rijkswaterstaat (WVL)


Lees het verslag
11.00 – 11.30

Koffiepauze

B. Waterbehoefte in het Waddengebied op basis van menselijke activiteiten en vraag vanuit natuur; water als natuurlijk kapitaal.

11.30 – 11.50

Waterbeheer en waterbehoefte in het Waddengebied

Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân


Lees het verslag
11.50 – 12.

Hoe blijven we voldoen aan de waterbehoefte op de Waddeneilanden

Renske Terwisscha van Scheltinga, teammanager Technologie & Onderzoek Vitens


Lees het verslag
12.10 – 12.30

Het belang van zoet water voor de natuur in de Waddenzee

Katja Philippart, directeur en portefeuillehouder Ecologie Waddenacademie


Lees het verslag
12.30 – 14.00

Lunch en bezichtiging van het Woudagemaal

C. Vraag versus aanbod: verdelingsvraagstukken, mede in het licht van de waarde van water en de rol van waterkwaliteit (KRW).

14.00 – 14.30

Het gebruik van economische criteria in het kader van multi-sectorale waterverdelingsvraagstukken (digitaal)

Roy Brouwer, directeur Water Institute, University of Waterloo (Canada)


Lees het verslag
14.30 – 14.50

De economische waarde van water in relatie tot functies in het Waddengebied

Jan Helmer, senior adviseur Rijkswaterstaat (WVL)


Lees het verslag
14.50 – 15.20

Het IJsselmeer als zoetwaterbekken van Nederland

Herbert Bos, programma directeur Deltaprogramma IJsselmeergebied a.i.


Lees het verslag
15.20 – 15.50

Thee- en koffiepauze

15.50 – 16.10

Juridische aspecten van waterverdelingsvraagstukken

Marleen van Rijswick, directeur Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law


Lees het verslag
16.10 – 16.40

Discussie met de zaal o.l.v. moderator


Lees het verslag
16.40 – 16.45

Afsluiting symposium

16.45 – 17.45

Aangeklede borrel