Welkom

22 mei, 09:30

Het dertigste symposium dat de Waddenacademie samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest en de Deltaprogramma’s Zoet water en IJsselmeergbied in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer organiseerde, was met zo’n tachtig belangstellenden uitverkocht. De overige geinteresseerden konden het programma via een live-stream beeldverbinding volgen. Waar gezien de actualiteit van het onderwerp – en het aansprekende gezelschap sprekers – vast ook gebruik van werd gemaakt. 

Na de inloop heette directeur Katja Phillipart van de Waddenacademie de belangstellenden namens de organiserende partijen welkom op de bijzondere locatie die ruim 100 jaar Fries waterbeheer symboliseert, zo begrepen de bezoekers uit de latere presentatie van dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân. Zij ging onder meer in op de betekenis van het monumentale, uit 1920 daterende stoomgemaal, voor het waterbeheer en de ontwikkeling van het Friese achterland.

Katja Phillipart gaf de microfoon als eerste aan de moderator van de dag, Joost de Ruijg. De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland liep even kort door het programma heen dat de logische opbouw kende van aanbod, beschikbaarheid en verdeling van water anno 2023 richting de toekomst waarin watertekort en verzilting dreigen. Hij introduceerde daarbij ook kort de inleiders van de dag, voor hij het woord gaf aan de eerste spreker: Piet Hoekstra die het onderwerp van de dag vanuit verschillende invalshoeken, breed introduceerde.